amlakepardis
09 مرداد 1401 - 09:37

الگوی آبگیری سیل در روستاها، مستندسازی شود

یزد- ایرنا- هر اتفاقی که در زندگی ما می‌افتد از خود ردپایی برجای می‌گذارد؛ ردپاهایی برای عبرت گرفتن و اصلاحات و پیشرفت؛ حادثه اخیر سیل هم همینطور است. سیل، پدیده خطرناکی است اما از خود نشانه هایی را برجای می‌گذارد که بسیار مهم و قابل اعتنا هستند. الگوی حرکت سیل، مسیرهای انتخابی آب در حین حرکت، نقاط احتمالی چرخش و تغییر مسیر آب و نقاط تجمیع، تشدید و افت آن از جمله مواردی هستند که تا زمانی که این حادثه رخ نداده باشد به طور کامل، مشخص نبوده و فقط و فقط در زمان وقوع و پس از وقوع سیل، مشخص می‌شوند. تاسیسات هدایت و دفع آب‌های سطحی هم تنها زمانی که سیل، رخ می‌دهد محک جدی می‌خورند و نشان می‌دهند که تا چه حد، درست عمل می‌کنند. بنابر این در میان تمامی مشغله‌ها، استرس‌ها و دغدغه‌هایی که پس از وقوع سیل داریم باید نیم‌نگاهی هم به مسأله مهم ثبت وضع موجود و الگوی آبگیری سطوح روستا داشته باشیم. اگر این الگوی حرکت، افت و تجمیع آب در سطح روستا به درستی ثبت و مستندسازی شود در آینده می تواند برای شناخت، تحلیل و اصلاح نقاط آسیب‌زا و پرخطر، بسیار مفید بوده و دست‌اندرکاران را به وجه بهتری به سمت برنامه‌ریزی برای اقدامات لازم، هدایت نماید. از این رو توصیه می‌شود دهیاران محترم، باوجود تمامی دغدغه‌هایی که در این لحظات حساس دارند درحد وسع و توانشان به هر طریق ممکن نسبت به ثبت الگوی آبگیری سطوح روستای خود مبادرت نمایند. قطعا بهترین حالت ممکن، پیدا کردن یک نقطه تسلط بالادستی و عکاسی وضع موجود آبگرفتگی روستا از آن نقطه است؛ چنانچه امکان دستیابی به چنین موقعیتی وجود نداشته باشد دست کم عکاسی از نقاط مختلف آبگرفتگی روستا و مستندسازی الگوی آبگیری با تاکید بر نقاط پرآبگیر و پرخطر با همان ارتفاع معمولی دیدناظر هم بسیار مفید و موثر خواهد بود. این مستندسازی در آینده می تواند:  ۱- شورا و دهیار محترم روستا را برای تصمیم‌گیری بهتر، یاری نماید. ۲- اقناع مسؤولین بالادست و جلب موافقت برای تخصیص اعتبار و اجرای پروژه‌های مورد نیاز روستا را تسهیل نماید . ۳- مراجع بالادستی را برای ثبت نقشه جامع الگوی آبگیری سطوح روستایی استان، مساعدت نماید. "بخشدار ندوشن یزد"
منبع: ایرنا
شناسه خبر: 503484